İnsan Kaynakları Politikamız

  • İnsan kaynakları politikamızlarımız stratejik planlarımıza ve insanı değerlere uygun olarak belirlenir.
  • Her zaman çalışanlarımızın haklarını ve menfaatlerini koruruz.
  • Her zaman  görev ve sorumluklarımızı en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Çalışanlarımıza eşit firsatlar sağlarız.
  • Çözüm odaklıyız ve sorunları yansıtmayız.
  • Doğru sonuçlara ulaşmak için takım ruhuna sahibiz.
  • Her zaman çalışanlarımızın bireysel veya kurumsal açıdan kendilerini geliştirmeleri için eğitimlerini  destekleriz.