Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Firmamızın hizmet verdiği alçak gerilim enerji kablosu üretim sektöründeki müşterileri nezdindeki güvenilir ve saygın kimliğini korumak, tercih edilirliğini arttırmak, kaliteli ve güvenli ürünler üretebilmek ve bu sektör içinde lider bir kuruluş olmasını sağlamak amacıyla; 

 • Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini tam olarak anlamak, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için geçerli teknik özellikler ve kablo standartlarında belirtilen şartları tam olarak sağlamak,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetleri, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilerimize ulaştırmak,
 • Teknolojik yenilikleri sürekli takip ederek, yeni proje tasarımlarımızla, müşterilerimize yüksek teknolojiye sahip kaliteli kablo ve hizmetler sunmak,
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil tüm ilişkilerimizde dürüstlüğü, karşılıklı güveni ve iş birliğini ön planda tutmak,
 • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini amaçlayan uygun maliyetle, kaliteli ürünü talep edilen zamanda sevk eden ve satış sonrası desteğini aksatmaksızın sağlayan rekabetçi bir politika izlemek,
 • Tüm çalışanlarımızın kalite politikamızı tam olarak algılaması ve uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesi faaliyetlerini içeren yönetim modelini uygulamak,
 • Her seviye ve fonksiyonda hedefler oluşturmak ve gözden geçirmek,
 • Çalışanların istekli, yüksek motivasyonla çalıştığı, katılımcı, ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı içinde pozitif bir şirket kültürü oluşturmak,
 • Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin doğası, ölçeği ve çevresel etkileri dahil, kuruluş amacına ve içeriğine uymak,
 • Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun içeriği ile ilgili taahhütleri yerine getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhüt etmek,
 • Yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri sürekli izlenerek gereklilikleri uygulamak.

            Kalite ve Çevre anlayışımızın temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Bu ilkelere bağlı kalarak, Ulusal ve Uluslararası standartlar ve mevzuatlar ışığında, kalitemizi en üst seviyede tutarak kalite yönetim sistemi ve Çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve devamını sağlamayı DİKKAN KABLO ve SİSTEMLERİ A.Ş. yönetim ve çalışanları olarak taahhüt ediyoruz.